Connect with us

Duddy RS

Stories By Duddy RS

 • DIARY

  Sapédah Gunung, Motor, jeung Gerakan

  By 16 Oktober 2016

  KARÉTA mesin, lain saukur mesin. Tapi nembrakkeun palasipah kasaimbangan. Ceuk sakaol taya deui jalan pikeun ngajaga...

 • Metrum

  Umbrella Girl

  By 3 Oktober 2016

  KEKUASAAN juga tampak dalam bahasa. Tanpa disadari para penutur. Pilihan kata (diksi) memantulkan rasa kuasa. Ada...

 • Metrum

  Citra Diri

  By 25 September 2016

  GERAKAN. Bisa senyap bisa berisik. Sama seperti ibadah. Ada yang diam-diam. Ada juga yang diumbar. Lumrah....

 • Metrum

  Pokemon dan Mukidi

  By 19 September 2016

  NAMANYA media sosial. Lembah manusia tanpa batas. Tempat menjajal kedirian. Siapapun bisa tampil. Ruang artikulasi tanpa...

 • Metrum

  Fleksibilitas

  By 5 September 2016

  KESELARASAN pikiran dan perasaan tidak selalu terjaga secara simultan. Keduanya acapkali saling mempengaruhi. Bahkan saling mengabaikan....

 • Metrum

  Pikir Rangkepan

  By 4 Agustus 2016

  SAWAKTU-WAKTU baju téh sok dirangkep. Utamana mun kaluar peuting. Sangkan angin teu tembus, nojos kana tulang....

More Posts

RSS KAPOL

BÉDA rasa, kecap 'nangtung', 'dahar', saméméh dianteur ku kecap 'jung' jeung 'am'. Kecap anteuran ngagambarkeun mimiti migawé. Kecap 'dahar' bisa waé ditapsirkeun eukeur atawa geus dahar. Tapi mun 'am dahar', nu kacipta téh ngamimitian ngahuap. Sarua jeung trét nulis. #preposisi

About 14 hours ago from Duddy RS | Solilokui's Twitter via Twitter for Android

Terkini

Ke Atas