Connect with us

Pamekar Basa

Balong

image

BABASAAN ‘béré useupna ulah laukna’ dianggap merenah mun dilarapkeun kana tarékah makieuhkeun masarakat atawa nu disebut pemberdayaan téa. Tapi naha enya kitu? Duka téh teuing.

Kaharti ari kahartina mah. Lamun dibéré laukna, inggis masarakat teu macakal. Malah ngadon ngahucuhkeun pangedulan. Teu kudu tihothat tapi meunang duit jeung béas. Cukup ku nampan. Bérés pasualan.

Nya kitu téa, apan dina prak-prakanana mah sok méngpar tina tetekon. Der aya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sabada harega bahan bakar minyak (BBM) naék téa geuning. Babagi ka warga masakat. Ngabébénjokeun konversi minyak tanah kana gas. Saurangna meunang 300 rébu rupia.

Kabéhdieunakeun, nu barangbéré lauk batan useup téh beuki maceuh. Hajat demokrasi milih calon anggota legislatif jeung — anyar kénéh — Pemilu Presiden. Lauk patingborélak.

Padahal mah tong kapalang, jeung balongna sakalian.

Posted from WordPress for Android

Lanjutkan
Terkait...
Komentari

Tinggalkan Balasan

Pamekar Basa

Terhangat

#InfoSETARA | 240618 | Entin Nur Hayati 38 Tahun | Golongan Darah B 7 Labu | Lambung Kronis | RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikamalaya | Nuni 081394138586

About 29 minutes ago from Duddy RS | Solilokui's Twitter via Twitter for Android

Ke Atas