Connect with us

Metrum

Cak, Bit, Ciyus, Miapah?


courtesy 123rf.com

courtesy 123rf.com

“CAK!” cenah ceuk Ojang. Atuh Amir unggeuk tanda satuju. “Enyaan?” Ojang jiga hayang nandeskeun.

Jaman kiwari mah meureun “Ciyus, Miapah” téa. Sihoréng geus aya ti béh ditu kénéh nu kararitu téh geuning. Ngan béda wandana wungkul.

“Tong dibalikkeun deui, nya?” pokna deui. Amir unggeuk nu kadua kalina.

Duanana silih sérénkeun pepeletokan. Kaulinan urang lembur anu dijieunna tina awi. Sok disebut ogé bedil peletok. Solobong leutik. Minangka pélorna, dijieun tina keretas anu dibaseuhan dikeupeul-keupeul.

Amir kaasup budak jalma aya di lemburna. Soal cocooan sok aya leuwihna ti nu lian. Harita ogé Amir boga tilu bedil peletok. Basa bebedilan nu Ojang beulah, alatan katincak ku Amir, langsung digantian ku nu manéhna. Basa bebedilan Amir dipasrahkeun, kaluar kekecapan “Cak!”. Mindeng pisan ngadéngé éta kekecapan téh. Masangna jeung kecap “Bit”! Malah, pirajeunan éta dua kecap teh sok jadi kaulinan.

‘Cak!’, nandeskeun hiji perkara anu dikukuhan. Teu kaci dihulag deui. Ari ‘bit’, larapna téh lamun nu ngucapkeunana ngabolaykeun. Biasana mah lulus banglus. Dua pihak nu geus ngedalkeun éta kekecapan sok tuhu kana perkara nu dipasinikeun. Kecap ‘cak’ jeung ‘bit’, harita geus umum dipaké ku barudak.

Da ari kolot mah, geuning asa arang kadéngé maké. Rék teu kitu kumaha, mun nyieun kasapukan apan sok dibawa ka notaris, hitam di atas putih, pel dimeteraian. Leuwih weweg, apan mun kitu mah. Jeung deuih geus béda waé. Ilaharna kudu kitu. Najan kitu, kekecapan ‘cak’ jeung ‘bit’, bisa namper dina lelembutan barudak, minangka lawang pikeun silih ajénan kana jangji.

Jangji kudu pasini. Cadu dirempak. Sihoréng, ti béh ditu kénéh, di lembur anu singkur, urang Sunda geus diajar, ngemu ‘komitmen’. Najan ngan ukur diungkarakeun, tapi ‘cak’ jeung ‘bit’ miboga kakuatan.

Mudah-mudahan jadi eunteung pikeun para calon pamingpin. Jangji nu sumebar dina baliho jeung sepanduk, geus “di-cak-keun” ku jalma réa. Ieu mah lain kaulinan barudak, tapi jangji ka rahayat jeung bangsa.

Ciyus? Miapah?


1 Komentar

1 Komentar

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metrum

 • Metrum

  Orasi dan Puisi

  TAK ada angin tak ada hujan perbincangan para aktivis mahasiswa menukik tajam pada naluri paling dasar....

 • Metrum

  Rekognisi Desa

  LARIK-LARIK nyanyian Desaku karya Liberty Manik masih terngiang hingga kini. Lagu itu jadi andalan saat disuruh...

 • Metrum

  Berkarya dan Mengabdi

  PERJALANAN tak cuma menempuh jarak, tetapi juga menata gerak dan waktu yang menentukan titik balik eksistensi....

 • Metrum

  Dialog Semesta

  BERDIALOG dengan semesta. Sepintas seperti orang gila. Bahkan sangat tipis dengan kesesatan. Lalu sering disalahpahami dan...

 • Metrum

  Intelektual Organik

  DESA adalah kekuatan. Ungkapan itu tajam. Menjadi larik dalam sebuah nyanyian Iwan Fals. Membuka mata banyak...

 • Metrum

  Gara-gara Konflik

  KEDAMAIAN tak mengenal kebohongan. Pertarungan sejatinya menjadi ruang artikulasi yang sehat. Arena mengasah batin. Melahirkan kesatria....

Ke Atas
%d blogger menyukai ini: