Connect with us

Metrum

Hiji Tempat nu Néros

courtesy 123rf.com

courtesy 123rf.com

DEUKEUT jambatan aya imah kosong. Buruanna teu kaurus. Bubuhan sisi jalan, najan kosong ogé katémbongna mah agréng. Katurug-turug deuih deukeut jeung terminal bayangan. Malah mah geus jadi tempat nongkrong di dinya téh. Sisi buruan pangkalérna rada néros, sarta ngelok ka jero. Najan kitu, angger baé nembrak, bruh-bréh ka ditu ka dieu.

Geus aya agénda maneuh tayohna mah. Ti isuk jedur nepi ka sareupna, sok aya baé copélna opat urang nu naragog lebah tempat nu néros téa. Sakapeng mah matak hemeng, naha teu cangkeul-cangkeuleun kitu? Sapopoé nagog teu cengkat-cengkat. Ah, manakitu ogé –meureun– tumaninah baé nu aya. Sawaréh aya ogé nu ngadaweung ngabangban areuy. Sakapeung aya nu ngagentak bari tutunjuk. Duka naon nu dicaritakeunana, ngan katembongna mah siga nu paraséa. Kungsi mireungeuh riungan téh bubar, katiténan salasaurang ngawurkeun duit récéhan. Katémbongna mah aya nu pahereng-hereng. Boa, dituluykeun ku galungan di tempat séjén.

Kaimpleng nu keur dilakonan ku arinyana. Séwang-séwangan papada nyekel kartu. Kadéngé sorana tingkareplak. Matak peureus kana ceuli. Mun aya pamilon nu bubul, beak ka lebu-lebuna, kakara ngised. Diganti ku pamilon séjén nu saméméhna ngadaweung téa. Nu bubul téh biasana mah tara kapok. Kencling indit, nyupiran atawa ngendékan angkot. Sanggeus beubeunangan, deker deui ”digawé”.

Lingkungan kulawarga nu sarwa ”henteu” singhoréng nu jadi cukang cacah rucah atah warah téh. Henteu boga pangasilan anu angger, henteu nyaho naon nu rék dibahankeun poé ieu, henteu boga imah nu angger, henteu bisa nyieun rarancang kumaha ngatik budak ka hareupna, henteu kalayanan ku program sosial nu aya. Malah teu saeutik nu teu boga KTP-KTP acan.

Ieu pasal teh nuduhkeun, yén kaom nu ”sarwa henteu” téh aya rambat kamaléna kana pasualan-pasualan sosial séjénna. Di antarana baé kamiskinan, kasempetan digawé anu kawatesanan, proses urbanisasi. Katambah-tambah ku pasualan nu sipatna pribadi: ngedul, teu biasa disiplin, hirup sakahayang, teu mirosea kaédah-kaédah normatif nu umum, biasa nyumponan kabutuh nu sarwa ngadadak, jeung sajabana.

Lingkungan kulawarga nu lieuk euweuh ragap taya, biasana mah alatan inyana teu boga pagawéan nu angger. Antukna, kasibukan nu kudu dilaksanakeun sapopoé taya lian néangan kagiatan nu bisa meruhkeun rasa teu aman jeung teu pasti. Béhna, timbul hiji kabiasaan hirup nu cacag-nangkaeun.

Lanjutkan
Komentari

Tinggalkan Balasan

Metrum

 • Metrum

  Puisi di Ruang Publik

  Bayangkan, hidup kita tanpa kesenian. Tanpa musik, nyanyian, dan tarian. Bayangkan, jika hidup tanpa tontonan, tanpa...

 • DIARY

  Soempah Pemoeda Milenial

  Diskusi terfokus ikhwal relevansi Soempah Pemoeda era milenial, digelar di Redaksi H.U. Kabar Priangan, Senin (29/10/2018)....

 • DIARY

  Menyambungkan Rasa

  Menyambungkan rasa itu penting. Butuh totalitas. Apalagi saat kita bergerak di dunia yang harus dihayati dan...

 • DIARY

  Gerakan Membaca Koran

  Serikat Perusahaan Pers (SPS) Jawa Barat langsung ancang-ancang menggelorakan kampanye gerakan membaca koran seusai menggelar Musyawarah...

 • Metrum

  Deja Vu Tasikmalaya

  Beberapa hari seusai Kota Tasikmalaya merayakan sweet seventeen, saya berkunjung ke Singaparna, ibu kota Kabupaten Tasikmalaya....

 • Metrum

  I will be missing You #TerimakasihPath

  KECERIAAN Friendster dan kehangatan Multiply telah berlalu. Layanan mikroblog dan blog dalam jaringan itu sudah bubar...

Ke Atas