Connect with us

Metrum

Leuwi Hieum Kakawasaan

chess-piecesÉTA cenah, urang mah teu kaur nanjung. Sok poho ka temah wadi. Ngapung di luhur, ngawang-ngawang nyorangan. Bari beuheung maseuk sirah, nepi ka jegreg teu tungkul-tungkul. Embung papak jeung batur salembur. Cadu kasoro wiwaha.

Kahieuman ku rasa kumawasa. Asa aing uyah kidul. Mun boga kahayang, kari ngabentikkeun curuk. Estuning saciduh metu, saucap nyata. Komo deui boga panyalindungan pangagung mah. Hirup senang, haté hamo ningnang.

Lalaunan. Kabehdieunakeun, beuki karasa. Singhoréng, nu dicicingan teh diincer ti béh ditu mula, ku mangpirang-pirang jalma. Ti suklakna ti siklukna, bari geus tatahar, dirarancang kalawan tapis tur weweg. Pada ngarojong ku papada batur salembur séwang-séwangan. Guyub. Matak kitu ogé pédah nu jadi inohongna pikayungyuneun. Tara poho ka lembur, pikeun mageuhan tali mimitran.

Karasa pisan. Cuang-cieung geuning di luhur téh. Keueung. Rét ka gigireun, katémbong aya nu ngaririwaan. Ngadodoho mangsa anu merenah. Balangah saeutik, baris jadi musibah. Ngotéktak perkara nu bisa dijieun hujah, sangkan kalungguhanana morogol. Mun geus nepi ka palebah dinya, kakara ngumaha ka baraya. Silaturahmi bari ngajual ngaran Prabu Siliwangi. Padahal, talajakna patojoiah pisan. Tikunclung kana leuwi nu hieum ku kakawasaan.

Siliwangi saéstuna lir cipati urang Sunda. Najan kiwari ngan ukur kari catur teu ngabukur. Apan geus jadi kacapangan urang Jawa Barat, kasebutna silih asah, silih asih, silih asuh. Nu saenyana geus kawengku ku kecap Siliwangi, ‘silih wangian’. Mun aya dulur urang nu rancagé tur kasinugrahan, geus kuduna diwilujengkeun. Lain diwéyah-wéyah, dipoyok bébéakan. Lamun téa mah dianggap can pantes meunang nugraha, hadéna mah dijait ku saréréa. Pon kitu deui, nu kasinugrahan, sing tungkul ka jukut tanggah ka sadapan.

Lanjutkan
Komentari

Tinggalkan Balasan

Metrum

 • Metrum

  I will be missing You #TerimakasihPath

  KECERIAAN Friendster dan kehangatan Multiply telah berlalu. Layanan mikroblog dan blog dalam jaringan itu sudah bubar...

 • Lorong

  Pulitik Daun Hanjuang

  NGARANNA ogé hajat. Satutas lekasan mah layar-layar diturunkeun. Keun urang teundeun di handeuleum sieum, tunda di...

 • Metrum

  Perihal Kabar Pilkada

  GRUP Kabar Pilkada (KP) diluncurkan 8 Februari 2012, lima bulan menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota...

 • Metrum

  Hijrah Kala

  PERAYAAN tahun baru dari masa ke masa selalu disambut dengan hangat. Fakta itu tak bisa dibantah....

 • Metrum

  Orasi dan Puisi

  TAK ada angin tak ada hujan perbincangan para aktivis mahasiswa menukik tajam pada naluri paling dasar....

 • Metrum

  Rekognisi Desa

  LARIK-LARIK nyanyian Desaku karya Liberty Manik masih terngiang hingga kini. Lagu itu jadi andalan saat disuruh...

Ke Atas