Connect with us

Metrum

Leuwi Hieum Kakawasaan

chess-piecesÉTA cenah, urang mah teu kaur nanjung. Sok poho ka temah wadi. Ngapung di luhur, ngawang-ngawang nyorangan. Bari beuheung maseuk sirah, nepi ka jegreg teu tungkul-tungkul. Embung papak jeung batur salembur. Cadu kasoro wiwaha.

Kahieuman ku rasa kumawasa. Asa aing uyah kidul. Mun boga kahayang, kari ngabentikkeun curuk. Estuning saciduh metu, saucap nyata. Komo deui boga panyalindungan pangagung mah. Hirup senang, haté hamo ningnang.

Lalaunan. Kabehdieunakeun, beuki karasa. Singhoréng, nu dicicingan teh diincer ti béh ditu mula, ku mangpirang-pirang jalma. Ti suklakna ti siklukna, bari geus tatahar, dirarancang kalawan tapis tur weweg. Pada ngarojong ku papada batur salembur séwang-séwangan. Guyub. Matak kitu ogé pédah nu jadi inohongna pikayungyuneun. Tara poho ka lembur, pikeun mageuhan tali mimitran.

Karasa pisan. Cuang-cieung geuning di luhur téh. Keueung. Rét ka gigireun, katémbong aya nu ngaririwaan. Ngadodoho mangsa anu merenah. Balangah saeutik, baris jadi musibah. Ngotéktak perkara nu bisa dijieun hujah, sangkan kalungguhanana morogol. Mun geus nepi ka palebah dinya, kakara ngumaha ka baraya. Silaturahmi bari ngajual ngaran Prabu Siliwangi. Padahal, talajakna patojoiah pisan. Tikunclung kana leuwi nu hieum ku kakawasaan.

Siliwangi saéstuna lir cipati urang Sunda. Najan kiwari ngan ukur kari catur teu ngabukur. Apan geus jadi kacapangan urang Jawa Barat, kasebutna silih asah, silih asih, silih asuh. Nu saenyana geus kawengku ku kecap Siliwangi, ‘silih wangian’. Mun aya dulur urang nu rancagé tur kasinugrahan, geus kuduna diwilujengkeun. Lain diwéyah-wéyah, dipoyok bébéakan. Lamun téa mah dianggap can pantes meunang nugraha, hadéna mah dijait ku saréréa. Pon kitu deui, nu kasinugrahan, sing tungkul ka jukut tanggah ka sadapan.

Komentari

Tinggalkan Balasan

Metrum

 • Metrum

  Perihal Kabar Pilkada

  GRUP Kabar Pilkada (KP) diluncurkan 8 Februari 2012, lima bulan menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota...

 • Metrum

  Hijrah Kala

  PERAYAAN tahun baru dari masa ke masa selalu disambut dengan hangat. Fakta itu tak bisa dibantah....

 • Metrum

  Orasi dan Puisi

  TAK ada angin tak ada hujan perbincangan para aktivis mahasiswa menukik tajam pada naluri paling dasar....

 • Metrum

  Rekognisi Desa

  LARIK-LARIK nyanyian Desaku karya Liberty Manik masih terngiang hingga kini. Lagu itu jadi andalan saat disuruh...

 • Metrum

  Berkarya dan Mengabdi

  PERJALANAN tak cuma menempuh jarak, tetapi juga menata gerak dan waktu yang menentukan titik balik eksistensi....

 • Metrum

  Dialog Semesta

  BERDIALOG dengan semesta. Sepintas seperti orang gila. Bahkan sangat tipis dengan kesesatan. Lalu sering disalahpahami dan...

Ke Atas