Connect with us

Iptek

Panineungan Steve Jobs

 

 


NGARAN Steve Jobs, hamo bireuk deui. Munasabah, upama ieu nu ngadegkeun Apple téh, dipikatineung basa mulang ka alam kalanggengan 5 Oktober 2011, nincak umur ka 56 taun.

Kasakit kanker pankréas nu karandapan mangtaun-taun, teu ngahalangan pikiranana anu nyongcolang. Kaasup nyawang sual pati, nu dianggap puncak hirup pangpinunjulna.

“Tong ngalalaworakeun hirup,” pokna basa biantara hareupeun para wisudawan Universitas Standford, AS, Juni 2008 ka tukang.

“Waktu aya watesna, ulah dilalaworakeun ku cara gumantung kana hirup jalma séjén. Kudu macakal. Urang nu nomer hiji mah, nu lian mah nu kadua,” cenah.

Jobs ngaku, unggal poé ngeunteung jeung nalék diri sorangan. “Mun seug téa mah ayeuna pisan jadi pamustungan hirup kuring. Naha urang nyaho, naon nu baris dipilampah? Lamun méh unggal poe urang ngajawab: ‘Henteu’. Hartina kuring nyaho, kudu ngarobah hiji perkara,” cek Jobs harita nu mireng dirina geus sataun ngarandapan kasakit kanker.

Kaayaan kitu pisan, nu ngalantarankeun Jobs kagitik pikeun nangtukeun pilihan nu beuneur salila hirup. Karasana beurat kacida kudu nurut ka dokter tur nahan kanyeri nu liwat saking salila dirawat. Tapi dibarengan ku sadar, yén dina hiji mangsa dirina bakal mulang ka alam kalanggengan.

“Saha nu hayang tilardunya? Taya saurang ogé. Samalah jalma-jalma nu hayang asup surga ogé, narah ngalaman paéh heula mah. Tapi pati mah papastén, udagan nu kudu disanghareupan. Saurang ogé moal aya nu bisa pukah jeung pati,” pokna.

Lanjutkan
2 Komentar

2 Komentar

Tinggalkan Balasan

Iptek

Ke Atas