Connect with us

Jurnalisme

Wanci Janari, Kasur Cipruk ku Getih


courtesy 123rf.com

courtesy 123rf.com

”SI Akang Hén téh geuning telenges. Teu sangka,” cék Téni (43). Manéhna téga nelasan anak téréna, Agus Sutiaman (10). Beuheungna ditigas ku kampak.

Nu jadi cukang lantaran, cenah, duit Rp 900 rébu jeung 13 gram emas nu Hén (47), leungit di imah.

Hén ngawin Téni, randa nu boga anak opat, geus tujuh taun lilana. Sapopoéna dagang cilok. Cék Téni, Hén téh kacida apikna tur rikrik pisan. Munasabah basa leungit emas jeung duit téh ambek kacida. Sanggeus dudukun, cenah mah duit jeung barang nu leungit teh aya kénéh di sabudeureun imah.

Ti harita manéhna curiga ka Agus. Ngan duka kumaha, lila-lila jadi amarah nu nataku. Poé Salasa (21/4/2009) wanci janari, Hén nguliwed ka tukang, nyokot kampak paranti meulah suluh. Laju ngadeukeutan Agus. Teu antaparah kampak diheumbatkeun sababaraha kali, kana dada, laju kana beuheung nepi ka Agus ngulahék. Kasur pinuh ku getih.

*Rajapati di Tasikmalaya, April katompérnakeun taun 2009


Komentari

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jurnalisme

Ke Atas
%d blogger menyukai ini: