Connect with us

Lorong

Jurnalisme Siber ti Kampung #Repost

PANJANG lalampahan téh!Kacaritakeun, dina hiji mangsa, kuring nuluykeun tapak lacak di Koran Priangan (grup Pikiran Rakyat). Tug nepi ka kiwari. Ngan ceuk rarasaan asa can anteb. Lantaran, dunya keur ngered kana “ramat loka” atawa nu disebut dunia maya téa. Saenyana mah ti béh ditu hayang ancrub, neuleuman “ramat loka” téh. Ngan, nya kitu téa. Teu kasiwer.

Nincak taun 2007, pernahna awal Januari, kuring asa mobok manggih gorowong. Sihoréng urang lembur ogé, geuning aya nu beunta. Najan tisusut tidungdung, antukna bisa ngadumaniskeun konsép cyberjournalism jeung batur ngawangkong di golodog. Kuring sapuk nyieun portal nu dipiharep jadi portal berita munggaran di wewengkon Priangan Timur.

Lir jalma nu hayang ngajul buah seger. Inyana hamo meuli di supermarkét atawa ngadon ka tukang buah di sisi jalan. Tangtuna baris leuwih sugema, lamun meunang langsung metik tina tangkal buah nu aya di lahan subur.

Pon kitu deui média massa nu boga karep ngobyagkeun ramatloka. Ti batan ngumaha ka nu geus jarugala. Ceuk rarasaan asa baris leuwih mundel lamun ngajak jalma-jalma anu keur halabhab diajar ku jalan neuleuman cipati élmuna. Tah, di lembur ogé geuning aya, sakaol nu boga kaparigelan.

Teu magar kumaha. Tangtuna ogé loba kénéh katuna. Ma’lum keur léléngkah halu. Kukituna, kuring di lembur meredih pangdeudeul. Ngarumat “ramat loka” urang lembur. Da geuning sakitu buktina. Basajan kénéh.

Wilujeng sumping di www.dot.com

Diskusi di Facebook
Continue Reading
Advertisement
Terkait
Advertisement WordPress.com
To Top