Connect with us

Pamekar Basa

Kamerkaan

wpid-dsc_1568.jpgJALMA, baheula mah teu ieuh loba kahayang, da memang kauger ku kaayaan. Copélna cukup ku tilu perkara pikeun nohonan pangabutuh hirup. Sandang, pangan, jeung papan. Kiwari mah disebutna téh pangabutuh primér téa. Tilu perkara nu daék teu daék kudu kacumponan, kayaning sembako, imah, baju jeung calana.

Kabéhdieunakeun, luyu jeung kamekaran jaman téa. Teu cukup ku boga imah, da geuning sok jorojoy hayang katémbong sigrong. Atuh imah nu geus aya teh dialus-alus. Janggélék
waé jadi gedong méwah. Pila jlug-jleg di mamana.

Pon kitu deui, kadaharan, talajakna ogé sarua. Lian ti tutug oncom jeung karédok leunca, apan teu wudu kadaharan nu araraheng marucunghul. Pizza téa, spageti téa, hamburger téa, hotdog téa, jeung sajabana.

Sanggeus nu ieu kacumponan, kahayang terus mangprung. Kabutuh téh teu basajan deui. Tapi beuki lahuta. Malah sok leuwih batan sasari. Sawaréh malah loba nu boga anggapan, mun geus nepi ka lebah dinya, hirup bakal henang-hening. Lantaran, geus nepi kana makom hirup raharja. Kasebutna, bru di juru bro di panto téa.

Ngan nya kitu, lamun teu asak ngimeutan mah baris tigebrus kana wahangan hirup kumbuh nu apung-apungan, teu napak ka ditu ka dieu. Ieu meureun anu ditembrakkeun ku Dr. J. Haryatmoko téh. Musibah kultural nu baris ngagorogotan hirup kumbuh masarakat jaman kiwari. Hiji-hiji baris morogol kajiret ku “budaya urgensi”, sagalana jadi “instan”. Hésé ngabedakeun mana nu utama jeung mana nu ngan saukur rarangkén. Ieu perkara kungsi diguar dina sawala nu dialpukahan ku Program Magister Sastra Kontemporer Universitas Padjadjaran, di kampus Fakultas Sastra Jatinangor, dideudeul ku Institut Nalar.

Puguh gé matak lewang, lamun jalma-jalma jaman kiwari — anu disebut ku Gilles Lipovensky jaman hipermodern — jadi korban rayuan media nu ngadagangkeun tanda-tanda, bari jeung teu nincak di enyana. Siga aya padahal euweuh. Nyamos. Hapa. Aya sotéh ngan saharitaeun. Fatamorgana kasebutna.

4 Komentar

4 Komentar

Tinggalkan Balasan

Pamekar Basa

Ke Atas