Connect with us

Literasi Media

Karep Nulis

 

CENAH nulis téh bangga. Teu ngabibisani, najan dina pikiran mah geus teu kawadahan bahan nu rék ditulis téh, tapi barang trét rék ditulis, dadak sakala ngabigeu. Padahal ti anggalna dina pikiran téh geus pinuh, teu katadah. Tong kuméok méméh dipacok, salila can ngaréngkol ulah waka serah bongkokan.

Urang lelempeng deui panginditanana, boa can ajeg pisan niatna. Lantaran dihenteu-henteu ogé, karep nulis téh gumantung kana niat atawa motivasina.

Nya salila niatna hadé mah kudu dikeureuyeuh. Najan can ngaréngkol dina wangun tulisan ogé, dipantengkeun dina lelembutan, yén nulis téh copélna baris ngipuk urang jadi tukang mikir. Sajeroning rék nulis tangtuna urang baris mikiran naon jejerna, kumaha rarancangna, lebah mana nu baris jadi panyindekelan eusina. Ku jalan kitu pisan, nu ngarana imajinasi, pola pikir, tur kaparigelan baris ngaronjat.

Lamun téa mah urang geus bisa ngahasilkeun tulisan, lalaunan baris ngawangun tangtungan ngeunaan nu nulisna. Jadi ciri mandiri nu dipikawanoh ku balaréa. Upamana waé rék jadi kolumnis, panyajak, carponis, novelis, atawa rék manco nulis perkara nu museur kana hiji pasualan, saperti téknologi, kulinér, budaya, jeung nu lian-lian. Beuki museur eusi tulisanana, baris leuwih dipikawanoh ku balaréa nu maraca.

Nulis teu sirikna bisa ngalahirkeun arsiték. Teu rék kitu kumaha, tangtu baris ditataharkeun rangkayna sangkan mincut nu maca. Beuki remen nulis, kamahéran ngararancang rangkay tulisan baris leuwih asak. Imajinasi baris leuwih motah.

Ku jalan nulis ogé, apan urang bisa nepikeun perkara nu teu bisa diungkarakeun atawa dilisankeun. Contona waé nulis surat cinta. Kaasup nulis opini, rumahuh, malah muji ogé apan sakapeung mah sok kagok mun diucapkeun téh. Kalan-kalan mah leuwih genah ditepikeun dina wangun tulisan. Kapunjulanana nulis téh di antarana méré lolongkrang pikeun mikir, nimbang-nimbang nepi ka asak sagala perkara nu rék ditepikeun téa.

Dina mangsana, lamun geus jadi kacapangan, apan ku jalan nulis téh bisa jadi pangupa jiwa.

Lanjutkan
Terkait...
1 Komentar

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Literasi Media

 • DIARY

  Reuni Kecil Pasamoan Budaya

  GAYANYA masih seperti dulu. Konsisten. Tanpa basa-basi. Sejalan dengan komunitas yang dibangunnya, sejak tahun 1998, Teater...

 • Literasi Media

  Media Warga Daring

  KETERBUKAAN informasi publik bisa dibangun dari akar rumput. Mengedukasi masyarakat agar melek media, salah satu langkah strategis...

 • Literasi Media

  Setiap Orang Adalah Pemasar

  SESUNGGUHNYA setiap orang intim dengan pemasaran. Saat berinteraksi satu sama lain, ada yang ditawarkan, sekalipun tidak...

 • Literasi Media

  Mini Workshop Jurnalisme Dasar Smansaban

  DEMI mempertajam kemampuan menuangkan gagasan ke dalam tulisan, anggota eskul Jurnalistik SMAN 1 Banjar mengikuti miniworkshop...

 • Literasi Media

  Santri Pertajam Media Syiar

    Pelatihan Dasar Jurnalistik digelar RG-UG Mualimin PPI 109 Kujang, Jumat (21/11/2014). Menurut Seksi Acara, Herdi...

 • Literasi Media

  Gebyar Ramadan di Cikedokan

  GEBYAR Ramadan digelar Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Pondok Pesantren Attajdid, selama sepekan sejak Kamis...

Ke Atas