Connect with us

DIARY

Palasipah Kopi Kabeuki

GUNEM catur ngawangun carita. Ngundeur siloka dina galengan waktu nu mustari. Sabot ngaregot kopi. Sakeclak silib dina sagara.

Pait peuheur lain perkara pikasieuneun. Saéstuna jadi cukang hirup sawawa tur waras. Cipati kopi dina paitna. Talaga surti tanwatesan.

Cikopi jeung haté lir waditra pikeun barista. Tataluan nu lahir tina wirahma jajantung. Unggal keclak mirig ucap lampah. Pamiangan.

Kacapangan namper dina gelas. Catur ngabukur. Nyaritakeun nu aya caritakeuneunana. Pikir, ucap, lampah saigel. Lelembutan palasipah kopi.

Paitna kopi nu matak geugeut. Pait lain tugenah. Peuheur lain takdir. Ngan ukur runtuyan carita. Ngaregot cikopi hartina ngajénan prosés.

Lanjutkan
Komentari

Tinggalkan Balasan

DIARY

 • DIARY

  Silih Dangdanan

  POE ayeuna urang panggih jeung saha, di mana, nanaonan. Naha aya jejer carita nu diungkarakeun? Unggal...

 • DIARY

  Politik Gembira

  PENYAKIT dadakan bisa menyerang siapa saja saat berbicara di depan orang banyak. Mendadak sakit perut atau...

 • DIARY

  Impresi Koki

  BAIKLAH kita bahas ikhwal suka-duka seorang koki saja. Setiap hari bergelut dengan api. Namun dia harus...

 • DIARY

  Mengendapkan Uforia Reuni

  REUNI jadi kata kunci. Waktu dan peristiwa yang sudah dilalui dibatinkan kembali dalam kenangan. Direkontruksi dari...

 • DIARY

  Meneroka Lapis Puisi

  Menukam yang Tadi Hidup Aku sering diserbu pasukan pertanyaan Dari seribu pasukan bayangan Ihwal antrean yang...

 • DIARY

  Nyeungcleu

  NGARIUNG jeung kulawadet kelas Fisika SMAN 2 Tasikmalaya entragan 1989. Najan béda kelas jeung kuring, tapi...

Ke Atas