Connect with us
 • Fragmén Éntog Mulang

  9 April 2015

  RAS ka hiji wanoja. Moal dibéja-béja saha-sahana. Manéhna nu kungsi adek jeung lelembutan. Najan teu kungsi...

 • Festival Naon keur Saha?

  4 Januari 2015

  KIWARI Kota Tasikmalaya haget ngagelar féstival, boh nu aweuhananana lokal boh nasional. Malah nu aweuhanana nepi...

 • Karep Nulis

  15 Oktober 2014

    CENAH nulis téh bangga. Teu ngabibisani, najan dina pikiran mah geus teu kawadahan bahan nu...

Artikel lainnya

RSS KAPOL

PERKELAHIAN adalah proses perbaikan. #2019Damai

About 4 days ago from Duddy RS | Solilokui's Twitter via Twitter for Android

Terkini

Ke Atas