Connect with us
 • Keurseus Budaya Sunda

  By 18 September 2014

  PASANGGIRI Mojang Jajaka (Moka), lain saukur kontés ragawi. Sanajan teu ngabibisani, tangtungan lahiriah jadi salah sahiji...

 • Balong

  By 10 September 2014

  BABASAAN ‘béré useupna ulah laukna’ dianggap merenah mun dilarapkeun kana tarékah makieuhkeun masarakat atawa nu disebut...

 • Ngalap Barokah

  By 24 Mei 2014

  RUGI temen lamun seug kasinugrahan umur panjang jeung élmu pangaweruh, tapi teu mangpaat. Tapi bakal barokah —...

 • Ngahangkeutkeun Tali Mimitran

  By 16 Mei 2014

  HAMO aya nu ngahulag. Patalimarga pikiran ditumbukeun ku basa, boh lisan boh tulisan. Kabuktian, paguneman dina...

 • Ieu Déwék!

  By 29 Agustus 2013

  MUN kuring ngawawaas satutasna bulan Romdon lekasan, sok inggis kalepasan. Teu pisan-pisan rék ngamomorèkeun. Haté leutik...

 • Pangbérokan

  By 11 Juni 2013

  ASMURIL (36) ngaringkuk di pangbérokan. Sacongo buuk ogé teu nyangka, bakal mondok di rohang nu néros...

More Posts

RSS KAPOL

Terkini

To Top