Connect with us
 • Pangaruh Basa Kosta

  By 27 Maret 2013

  BASA Sunda teu luput tina pangaruh basa-basa séjén. Asupna pangaruh bisa dilantarankeun ku kungsi kaeréh (kajajah),...

 • Naon

  By 5 Maret 2013

  KEUR nyebrét panas poé. Nyimpang di warung Si Abah. Maksud téh rék meruhkeun rasa hanaang. Reg...

 • Perkara Hitut

  By 27 Januari 2013

  TEU salah-salah teuing mun aya nu pirajeunan nataan perkara hitut téh. Malah, wakca baé. Bisa diundeur...

 • Leuwi Hieum Kakawasaan

  By 26 Januari 2013

  ÉTA cenah, urang mah teu kaur nanjung. Sok poho ka temah wadi. Ngapung di luhur, ngawang-ngawang...

 • Hiji Tempat nu Néros

  By 26 Januari 2013

  DEUKEUT jambatan aya imah kosong. Buruanna teu kaurus. Bubuhan sisi jalan, najan kosong ogé katémbongna mah...

 • Cak, Bit, Ciyus, Miapah?

  By 25 Januari 2013

  “CAK!” cenah ceuk Ojang. Atuh Amir unggeuk tanda satuju. “Enyaan?” Ojang jiga hayang nandeskeun. Jaman kiwari...

More Posts
To Top