Connect with us

Kliping

Saengang, Sapuluh Ganjaran

kaligrafiKORI nu nyongcolang taun 75-an, KH. Nanang Kosim Z.A. nepi ka kiwari moyan kénéh. Lian ti sorana angger halimpu, ayeuna mah leuwih katelah jadi juru dawah.

Poé Salasa (17/3/2009) di Masjid Nurul Solihin, kampung Gajahbarang, Ciawang, Kacamatan Leuwisari, Kabupatén Tasikmalaya, Kiyai nu geus batian opat tur incuna dalapan téh nembrakkeun pitutur ka ratusan mustami.

Inyana umajak, sangkan umat Islam ngawewegan karep maca Alquran. Alatan kiwari geus loba nu kajongjonan tur kabébénjokeun ku kamekaran jaman jeung téhnologi nu ngabelesat.

“Seueur pisan nu manco payunéun telepisi, batan ngaos ayat suci,” pokna. Padahal, cék KH. Nanang Kosim, ngaos Alquran mundel pisan paédahna. Salah sahijina, mun urang maca sahurup atawa saengang, baris meunang hiji kahadéan, tur baris dikalikeun 10 kahadéan ku Alloh Swt.

“Maos ‘alip lam mim’ waé, urang baris meunang 30 kahadéan,” cenah nandeskeun. Komo mun parat sasurat.

Sabaraha kali tikeleun, nya?

gambar: photoblog.com

Komentari

Tinggalkan Balasan

Kliping

Ke Atas