Connect with us

DIARY

Silih Dangdanan

POE ayeuna urang panggih jeung saha, di mana, nanaonan. Naha aya jejer carita nu diungkarakeun? Unggal poé unggal jalma ngalalakon. Tangtu aya galur carita nu numbukeun kajadian nu hiji jeung nu séjén.

Mun seug téa mah ditulis jadi sajak, carita pondok, atawa novel moal béak bahan. Tong loba alesan. Lamun geus jadi karya, copélna keur nu nyieunna jadi tanda ngahargaan dirina sorangan. Ngahargaan hirup. Perkara rék diumumkeun ka balaréa atawa rék diteundeun di kamar jang soranganeun, éta mah sual séjén.

Teu ngabibisani, teu saeutik nu kuméok méméh dipacok. Ku jalan ngariung, ngawangun simpay (komunitas) moal keueung. Baris ludeung nembrakkeun karya tur tumuwuh sikep silih oméan. Silih dangdanan, sangkan gedé haté ngaléngkah.

Tepung jeung para mahasiswa sok ras mangsa lawas. Ruang-riung ngaguar sajak babarengan di buruan kampus atawa di kosan. Sabada ngariung téh sok reugreug. Isukna ngagidig ka kantor pos, ngirim tulisan ka koran atawa majalah. Ras jaman harita keur ngora 😂

#rhapsody #interlude #ngopiditasik

Komentari

Tinggalkan Balasan

DIARY

 • DIARY

  Politik Gembira

  PENYAKIT dadakan bisa menyerang siapa saja saat berbicara di depan orang banyak. Mendadak sakit perut atau...

 • DIARY

  Impresi Koki

  BAIKLAH kita bahas ikhwal suka-duka seorang koki saja. Setiap hari bergelut dengan api. Namun dia harus...

 • DIARY

  Mengendapkan Uforia Reuni

  REUNI jadi kata kunci. Waktu dan peristiwa yang sudah dilalui dibatinkan kembali dalam kenangan. Direkontruksi dari...

 • DIARY

  Meneroka Lapis Puisi

  Menukam yang Tadi Hidup Aku sering diserbu pasukan pertanyaan Dari seribu pasukan bayangan Ihwal antrean yang...

 • DIARY

  Nyeungcleu

  NGARIUNG jeung kulawadet kelas Fisika SMAN 2 Tasikmalaya entragan 1989. Najan béda kelas jeung kuring, tapi...

 • DIARY

  Palasipah Kopi Kabeuki

  GUNEM catur ngawangun carita. Ngundeur siloka dina galengan waktu nu mustari. Sabot ngaregot kopi. Sakeclak silib dina...

Ke Atas